Ольга Погинайко. Лауреати видавництва “Смолоскип” 2006 року.
“Оскар” по-смолоскипівськи

5 травня в культурно-мистецькому центрі Національного університету «Києво-Могилянська Академія» від­бу­лося нагородження лауреатів XIII літе­ра­турного конкурсу видавництва «Смо­­лоскип».
Серед нагоро­джених цього року – 19 молодих поетів, про­заї­ків та дослідників з різних міст України.

Заснований у 1993 році, літературний конкурс «Смолоскипа» за більш ніж 10 років своєї історії без зайвих бучі й помпезності, а все-таки зробив свою справу. І справа ця – не більше й не менше, як виховання цілого літератур­ного покоління «дев’яност­ників». Дехто може сказати, що надто високо замах­нулася авторка: ну що може зробити один маленький літера­турний конкурс одного маленького видавництва?.. А виявляється, щось таки може, і що це «щось» має прямий стосунок до ледь не культових (якщо взагалі можна говорити про «культо­вих» в українському книговиданні) і ледь не «класиків» (якщо стають класи­ками в тридцять з маленьким гаком) Жадана, Пиркало, Дністрового, Прохазька, Бондаря, Андрусяка ... і несть їм числа.

Цього року все відбулося в найкращих традиціях «Смолоскипа». З-поміж 70 учасників високоповажне журі, до якого, до речі, входять двоє кандидатів наук і одна поетеса-класик (якраз так, справж­ній класик ще з того часу, коли конкурсу ще «і в планах не було»), обрало 19 ща­сли­вих, котрим 5 травня і вручили заслу­жені важкою працею на ниві літе­ратури премії, дипломи і «оскари». П'ятеро най­щасливіших молодих літе­ра­то­рів, яким присудили ІІ премію, отримали ще й ціл­ком законне право абсолютно безкош­товно (тобто задарма) видати в «Смоло­скипі» свою першу книжку.

Cаме як видавництво «першої книжки» охарактеризував «Смолоскип» у вступ­ному слові директор Ростислав Семків. Він також пообіцяв, що цього разу за результатами конкурсу буде видано ще й антологію, до якої потраплять тексти як переможців, так і тих авторів, яких журі не відзначило. На церемонії висту­пили також голова видавництва Осип Зінкевич, письменниця, учасниця дисидент­ського руху Михайлина Ко­цюбинська.

Цього року «Смолоскип» не удостоїв першою премією жодного молодого генія. І це, у принципі, показово, бо видав­ництву йдеться передусім про якість. Якщо між поданими на розгляд журі роботами немає гідної, то й немає потре­би котрусь із них дотягувати. Імідж пе­редусім. І навіть якщо знайшлися охочі посипати голову попелом, то це – лише свідчення нездатності критично оцінити власну роботу. З роками це минає.

А от що було нового й незвичайного в цьогорічному нагородженні лауре­атів «Смолоскипа» – це участь в «акції» театральної студії Неди Нежданої (до речі, теж свого часу лауреата конкур­су). Молоді актори старалися, як могли. Місцями у них навіть щось виходило. Зокрема, вийшло внести в церемонію пафос, властивий до цього часу пере­важно аналогічним держав­ним захо­дам. Чому раптом режисери вирішили, що молодь пише тільки ліричну поезію і тільки ліричну прозу й потрактували їх саме так, залишилося загадкою, перш за все, для авторів цих же поезії і прози (дехто пізніше зізнав­ся, що ледве впізнав свої ше­деври). Хоча треба віддати студії належне: на рівні пластики перфор­манс виглядав дуже добре.

Закінчилося все святковою вечіркою на честь переможців у будинку «Смо­лоскипа» і масовим «вивозом» їх до Ірпеня, де (о, істинно божественний подарунок!) вони автоматично стали учасниками мистецької частини семіна­ру творчої молоді. Але то вже зовсім інша історія…

Лауреати 2006

Лауреати ІІ премії 

Номінація: Поезія

Артем Антонюк

Народився 1979 року у м. Суми.
Журналіст. Лау­ре­ат ІІ пре­мії за збірку віршів «Торба».

Теодось Зелінський

Народився 1986 року у Житомирі. Сту­дент ІІІ курсу Київського націо­наль­-
но­го університету ім. Т. Шев­ченка. Лау­ре­ат II премії за збірку віршів «Місто в моєму тілі».

Номінація: Проза

Олег Шинкаренко

Народився 1980 року у Запоріжжі. Закінчив Запорізьку Дер­жавну інже­нер­ну академію. Спеціаліст автома­ти­зації та контрольно-вимірю­ва­них при­ладів. Друкувався у періо­дич­них видан­нях. Перекладає з англійської і фран­цузької мов. Лауреат II премії за збірку опові­дань «Як зникнути повністю».

Петро Яценко

Народився 1978 року у Львові. Журналіст. Автор книжок «Йогур­товий бог», «Повернення при­дур­ків». Лауреат  ІІ премії за оповідання «Мар’яна».

Номінація: Дослідження

Олена Карпенко

Народилася 1981 року в Києві. Закінчила Національний університет «Києво-Могилянська Академія» та Національну музичну ака­демію ім. П. Чайковського. Поет, виконавиця авторських пісень (www.sonicbids.com/Solomia ). Лауреат конкурсів «Рукомесло» (2005) і «Смолоскип» (2004 і 2006). Автор добірок поезій «Дотик» (1998) і «На­ми­сто» (2005).

 Лау­реат ІІ премії за дослідження «Трансові мето­дики та прийоми маніпулювання свідо­містю в мові телереклами» (опубліковано під назвою «Троянські коні телереклами. Мовні маніпуляції» (2007).

Лауреати ІІІ премії 

Номінація: Поезія

Світлана Богдан

Народилася 1985 року у Києві. Сту­дентка IV курсу університету «Києво-Могилянська Академія». Автор­ка віршів у літературних альманахах. Лауреат III пре­мії за збірку поезій «Весна неймо­вір­них знижок».

Сергій Осока (Нечитайло)

Народився 1980 року у смт В. Ба­гачка на Полтавщині. Закінчив Пол­тав­ський державний педагогічний уні­вер­ситет. Журналіст. Публікувався у літера­тур­них виданнях. Лауреат ІІІ премії за збірку віршів «Голос мисливця».

Катріна Хаддад

Народилася 1978 року в Донецьку. Закінчила Харківський національний університет ім. В. Кара­зіна. Філолог. Авторка літературо­знав­чих наукових ста­тей у спеціалізованих виданнях. Лауреат III премії за збірку поезій «7:7».

Номінація: Проза

Нана Куликова

Народилася 1983 року в Києві. Магістр програми «Філологія» на університеті «Києво-Могилянська Ака­демія». Пуб­лікувалася у літературних жур­налах і ча­сописах. Лауреат IIІ премії за оповідання «Каменада».

Олександр Стусенко

Народився 1981 року у м. Бар. Аспірант Інституту філології Київ­ського націо­нального університету ім. Т. Шев­чен­ка. Автор збірки «Перший зуб», книж­ки «Чорні вогні». Публікується у літера­тур­них виданнях. Лауреат III премії за оповідання «Місія фантома».

Номінація: Дослідження

Ігор Перенесієнко

Народився 1987 року у м. Кар­лівка на Полтавщині. Студент ІІ курсу Пол­тав­ського державного педагогічного уні­­вер­ситету. Автор досліджень україн­ського дисидентського руху. Лауреат ІІІ премії за дослі­дження «Три угорські революції, українці і Російська імперія». 

Лауреати ІV премії 

Номінація: Поезія

Ольга Ляснюк

Народилася 1978 року у м. Но­вово­линськ. Закінчила Волинський дер­жав­ний університет ім. Лесі Українки. Філо­лог. Друкувалася у літературних збір­никах. Лауреат «Гранослова» (2003). Авторка поетичних збірок «Бо­со­ніж у віч­ність», «Третє бажання». Лау­ре­ат IV пре­мії за збірку поетичних оповідань «Ана­ло­гія».

Анна Малігон

Народилася 1984 року у м. Ко­нотоп. Студентка V курсу Ніжинського держав­но­го університету ім. М. Гоголя. Член На­ціо­нальної Спілки Письменників Ук­раї­ни. Лауреат у попередніх роках «Мо­лодого вина», «Гранослова», «Смо­ло­скипа». Публікувалася у літературних збірниках і часописах. Лауреат IV премії  за збірку віршів «Легенди червоних аур».

Ірина Новіцька

Народилася 1981 року у м. Ко­марно на Львівщині. Навчається у Львів­ському відділенні Інституту літератури ім. Т. Шев­­­ченка. Філолог. Публікувалася у літера­турних і молодіжних виданнях. Лау­реат IV премії за поетичну збірку «Чорні вірші».

Номінація: Проза

Олеся Вакуленко

Народилася 1989 року у с. По­двірки на Харківщині. Учениця 11 клас НВК у
с. Подвірки. Ілюструє книжки, пише казки. Переможниця багатьох всеук­раїн­ських молодіжних фестивалів і кон­курсів. Лауреат IV премії за збірку дитячих казок «Засміялося сонечко».

Артем Захарченко

 

Народився 1982 року у Чернігові.
Ас­пі­рант Інституту журналістики Київ­ського національного університету
ім. Т. Шев­ченка. Лауреат «Гранослова» (2002). Автор збірки оповідань «Легенди». Лау­реат IV премії за збірку оповідань і легенд «Чумацька траса».

Галина Пустовгар

Народилася 1978 року у смт Семенів­ка на Полтавщині. Педагог, журналіст. Друкувалася у місцевих і всеукраїн­ських виданнях. Лауреат IV премії за повість «Такого не кажуть».

Номінація: Дослідження

Антон Марчинський

Народився 1982 року у Запоріжжі. Навчався на факультеті філософії Таврійського національного універ­си­тету ім. В. Вернадського, студент Після­дипломних студій Інституту літера­тур­них досліджень Польської академії наук (Варшава). Автор досліджень і наукових праць. Лауреат IV премії за переклад книжки Збіґ­нєва Міколейка «Смерть і текст Оста­точна ситуація в перспективі слова».

Оксана Свирида

Народилася 1986 року у Кам’янці-Подільському. Студентка III курсу фа­куль­тету української філології Кам’я­нець-Подільського державного універ­ситету. Публікувалася у місцевій і облас­ній пресі. Лауреат IV премії за добірку критичних досліджень.

Премії видавництва «Смолоскип» 2006 року частково уфондував Віталій Візір (США).