Зміст

ІСТОРІЯ ІДЕЙ 

Ігор Гирич. П. Куліш на тлі суспільного життя......... 5 

Олесь Федорук. Куліш – редактор «Правди».......... 14 

Євген Нахлік. Кулішеві статті з Холмського календаря
на 1866 р........................................... 44

П. А. Кулиш. Древняя Русь в Царстве Польском..... 47

П. А. Кулиш. О восстановлении древних прав
греко-униатской церкви....................... 59

Євген Нахлік. Коментар до згадки про Гадяцькі пункти
в «Чорній раді» П. Куліша..................... 63

Євген Нахлік. «Щиглик» П. Куліша. Кого заховано
за алегоричним образом?..................... 73

Лариса Похила. Історична праця П. Куліша
«Первий період козацтва од його початку
до ворогування з ляхами».................... 81

Ярослав Федорук. Авторський список другого видання
«Истории воссоединения Руси»............. 93

               Політична філософія. Політичні науки 

Артурас Розенас. Чи є утилітарна теорія прав Мілля
послідовною?...................................... 99

               Кафедра 

Василь Лісовий. Філософія, традиції у філософії,
розділи філософії (філософські науки) .......................... 114

               АРХІВ

Сергій Єфремов. Про дні минулі [Спогади] (Продовження)....
................................................... 151

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. БІБЛІОГРАФІЯ 

Олексій Ясь. Оглоблин О. Українська історіографія 1917–1956 / Вступ. ст. І. Верби; упоряд. та прим. І. Верби,
О. Юркової; пер. з англ. О. Кураєва, О. Юркової. – К.: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Державний комітет архівів України, 2003. – 250 с. ............. 233

Олесь Федорук. Бібліографія творів Куліша (1989–2002)

……………………................................................ 239

               ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ 

Хроніка клубу «Літописець» при київському Будинку
письменників (Юрій Хорунжий) ........... 258

Пам’яті батька (Ігор Гирич)................................ 268

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.