ЗМІСТ

Уроки історії – вибір сучасності

Сергій Бондар (Полтава). Національне тіло: інтеграція versus ізоляція

Роман Чупрін (Миколаїв). «Ялтинська рада» та «Переяславський саміт» інтеграційні вибори України з позицій світ-системного аналізу)

Дмитро Сепетий (Запоріжжя). Чи готують Україні новий Переяслав?

Юрій Щур (Запоріжжя). Ворожість у сприйнятті боротьби ОУН–УПА жителями східних регіонів України: історичний аналіз

Євген Булавка (Київ). Два виміри українського вибору

Європейська інтеграція: українська перспектива

Олександр Хоруженко (Суми). Інтеграційна модель для України

Марія Юнко (Львів). Новий кордон об’єднаної Європи та майбутнє України

Ірина Цапліна (Запоріжжя). Образ майбутнього в загальнонаціональній ідеології і питання
інтеграційної моделі для України

Володимир Дубина (Чернігів). Україна у контексті регіоналізації та глобалізації

Микола Холод (Суми). Україна у контексті загально-європейських міграційних процесів

Алла Кураєва (Київ). Перспективи вступу України до ЄС та модель регіональної економічної інтеграції

Віталій Мороз (Київ). Загрози європейській толерантності в умовах інтеграційних процесів

Андрій Гачкевич (Львів). Гармонізація законодавства України з правовими стандартами ЄС у сфері інтелектуальної власності

Антоніна Шаблій (Кривий Ріг). Особливості ставлення українців до проблеми інтеграції в ЄЕП та ЄС

Станіслав Куценко (Київ). Туди, де нас чекають. Європейська інтеграція

Інформаційні виклики сучасності

Лариса Жеребцова (Дніпропетровськ). Неминучість інформаційного суспільства?

Оксана Макух (Львів). Електронний уряд. Чи готові ми до змін?

Маріанна Войцицька (Київ). Віртуальний вимір українського соціокультурного простору. UA-NET у дзеркалі всесвітнього павутиння

Христина Поліщук (Львів). Повернення до читання...

Віталій Корнєєв (Кіровоград). Культурна спадщина: функціонування в інформаційному просторі

Олег Коцарев (Харків). Інтеграційні моделі України в інтернет-форумах «Української правди» та «Майдану»

Наталія Рудніченко (Київ). Білінгвізм радіопростору м. Києва: результат попиту чи хиби державної мовної політики?

Олександр Козлов (Полтава). Інформація в деяких аспектах психологічної війни

Валерія Осипова (Харків). Реклама як складова частина сучасного інформаційного простору

Постмодерн і доля національних культур

Марія Павлюк (Львів). Постмодерн і доля національних культур

Володимир Пилипенко (Чернігів). Вплив глобалізації на національну культуру

Богдан Стороха (Полтава). Постмодерн та доля національних культур

Віталій Бохняк (Львів). Деструкція культури. Український варіант

Микола Леонович (Полтава). Постмодерн і доля національних культур: українська територія

Тетяна Даренська (Луганськ). Літературна критика як наукотворення: досвід 90-х

Юрій Ганошенко (Запоріжжя). Оніричний простір української літератури

Тетяна Саяпіна (Запоріжжя). Мотив усесвітнього потопу в українській постмодерній прозі

Олена Сирінська (Київ). Концепція «багатокультурності» в США та можливість її застосування в умовах України

Дмитро Очеретін (Запоріжжя). Мейнстрим чи арт-гауз?

Анна Жорняк (Полтава). Постмодерна культура в одязі

 

Засновник і видавець
Видавництво «Смолоскип»
 

Державний реєстраційний номер
0250 від 26.07.1999

Заснований у 1996 році
Виходить чотири рази на рік

Паспорт видання – серія КВ, № 2033,
зареєстровано 16.06.1996 р.
Міністерством України у справах преси та інформації

Редакційна колегія 

Олена БАБКІНА, Тарас БАТЕНКО, Олег БІЛИЙ, Владислав Верстюк (головний редактор), Ігор ГИРИЧ (заступник головного редактора, відділ «Архів»), Володимир ГОРБАТЕНКО, Вілен ГОРСЬКИЙ, Валерій ДЕНИСЕНКО, Анатолій ЄРМОЛЕНКО, Віталій Заблоцький, Георгій КАСЬЯНОВ, Василь ЛІСОВИЙ, Володимир МЕЛЬНИК, Юрій Мельник (секретар), Юрій МИЦИК, Олег Проценко (відповідальний редактор, відділ «Політична філософія. Політичні науки»), Максим РОЗУМНИЙ, Сергій РЯБОВ, Віталій ЩЕРБАК, Наталя ЯКОВЕНКО, Валентин ЯКУШИК, Олексій Ясь (відділ «Історія ідей»)

Лариса Білик (літературний редактор),
Олена НУЖНА (макет і верстка),
Євген НУЖНИЙ (художнє оформлення)

Спеціальний випуск. Упорядник – кандидат філософських наук
Максим Розумний
(голова наукового товариства «Гуманітарна колегія»).
До збірника увійшли матеріали Всеукраїнської наукової конференції
«Інтеграційна модель для України: історичний досвід і перспектива»
(Київ, 6–7 листопада 2003 р.)

Автори публікацій висловлюють свою власну думку, яка не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії. За достовірність фактів, цитування творів та джерел відповідають автори публікацій.

Редколегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати та скорочувати матеріали.

ISBN 966-7332-13-6
Ó «Смолоскип», 2003

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.