ЗМІСТ

ІСТОРІЯ ІДЕЙ

Ігор Гирич. Між політикою і історією. Переяслав і українська суспільно-політична думка ХІХ – початку ХХ ст.

Анджей ґіль. Переяславська рада 1654 року та її вплив на сучасну Україну

Ігор Усенко. Переяславська угода 1654 року та державно-правові інститути козацької України XVII–XVIII ст. в працях українських істориків права

Ірина Мельник. Він хотів тільки Землі і Неба. Спогад про “Приєднання чи возз’єднання” М. Брайчевського.

Ігор Чорновол. Свої серед чужих, чужі серед своїх: Федоровичі гербу Огінєць у контексті українського національного руху ХІХ ст.

Аґнєшка Кусь. Руський лев у символіці Казимира Великого та Владислава Яґайла

Наталя Сліж. Подорожі Віленського єпископа Павла Гольшанського у 1538–1539 рр.

Політична філософія. Політичні науки

Олена Богданова. До проблеми визначення демократії

Анатолій Астаф’єв. Сила чи взаємодія “традиціоналізму” й “лібералізму”? (у пошуках політичного консенсусу в добу постідеологій)

АРХІВ

 Сергій Єфремов. Про дні минулі [Спогади] (Продовження)

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. БІБЛІОГРАФІЯ

Ігор Чорновол.Ольга Іваницька. Франко – каудильйо Іспанії. Політична біографія. – Вінниця: Книга-Вега, 2002. – 424 + 21 стор. іл. + 1 мапа.

Василь Швидкий.Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР, 1917–1941 рр.: Джерелознавче дослідження. – К., 1999.

Ольга Гончар, Ганна Пасещенко. – Історіографічні дослідження в Україні / Відп. ред. Ю. А. Пінчук. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2003. – Вип. 12: Визначні постаті української історіографії ХІХ–ХХ ст. – 529 с.

Володимир Маслійчук.Михаил Чугуенко. Шокирующая Украина. Лабиринты истории. – Харьков: Книжный клуб “Клуб Семейного досуга”.,
2002. – 320 с.

Олексій Ясь. Микола Андрусяк – історик та публіцист: матеріали до бібліографії

ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ

“Дванадцять років незалежності: інноваційний потенціал України” (Тетяна Добко).  Розпочато цикл читань у товаристві шанувальників української книги у Москві (Олена Гончар). – Художня виставка Д. Грибка (Василь Галайба). – Вихід спогадів Марії Савчин “Тисяча доріг” (Петро Вознюк). – Презентація у видавництві “Дух і Літера” книжки Д. Яневського “Політичні системи України 1917–1920 років: спроби творення і причини поразки”. (К.: Дух і Літера, 2003. – 767 с.) (Ірина Коваль-Фучило). Фестиваль поезії “Молоде вино” (Юрій В. Нога). – VІ міжнародний кінофестиваль “Бригантина” (Марина Нога).

 

Засновник і видавець
Видавництво «Смолоскип»
 

Державний реєстраційний номер
0250 від 26.07.1999

Заснований у 1996 році
Виходить чотири рази на рік

Паспорт видання – серія КВ, № 2033,
зареєстровано 16.06.1996 р.
Міністерством України у справах преси та інформації

Редакційна колегія 

Олена БАБКІНА, Тарас БАТЕНКО, Олег БІЛИЙ, Владислав Верстюк (головний редактор), Ігор ГИРИЧ (заступник головного редактора, відділ «Архів»), Володимир ГОРБАТЕНКО, Вілен ГОРСЬКИЙ, Валерій ДЕНИСЕНКО, Анатолій ЄРМОЛЕНКО, Віталій Заблоцький, Георгій КАСЬЯНОВ, Василь ЛІСОВИЙ, Володимир МЕЛЬНИК, Юрій Мельник (секретар), Юрій МИЦИК, Олег Проценко (відповідальний редактор, відділ «Політична філософія. Політичні науки»), Максим РОЗУМНИЙ, Сергій РЯБОВ, Віталій ЩЕРБАК, Наталя ЯКОВЕНКО, Валентин ЯКУШИК, Олексій Ясь (відділ «Історія ідей»)

Лариса Білик (літературний редактор),
Олена НУЖНА (макет і верстка),
Євген НУЖНИЙ (художнє оформлення)

Автори публікацій висловлюють свою власну думку, яка не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії. За достовірність фактів, цитування творів та джерел відповідають автори публікацій.

Редколегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати та скорочувати матеріали.

ISBN 966-7332-13-6
Ó «Смолоскип», 2003

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.