ЗМІСТ

Тема: Цінність культури

Філіп Ріфф. До теорії культури

ІСТОРІЯ ІДЕЙ

Тетяна Геращенко. Микола Міхновський у спогадах і
оцінках його сучасників

Семен Підгайний. Микола Міхновський і СВУ

Андрій Жук. Писання Миколи Міхновського

Олесь Обертас. До витоків українського самвидаву

Політична філософія. Політичні науки

Федір Турченко. Микола Міхновський:
становлення світогляду

АРХІВ

Сергій Єфремов. Про дні минулі [Спогади] (Продовження)

Гирич І. Листування З. Книша і А. Жука з приводу книжки
про М. Міхновського

Листування Зиновія Книша з Андрієм Жуком

Спогади Совачевої про М. Міхновського

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. БІБЛІОГРАФІЯ

О. Федорук. – Наконечний Є. Украдене ім’я: Чому русини
стали українцями / НАН України. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. –
Вид. 3-тє, доп. і випр. – Львів, 2001. – 399 с.

Олексій Ясь. – Листування В. Липинського / Ред. Я. Пеленський,
Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – Т. 1. –
К.: Смолоскип, 2003. – 960 с.

Тетяна Добко. – Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В.
Початки українського друкарства / Львівська академія мистецтв; Центральний держ.
історичний архів у Львові; Українська академія друкарства. – Львів: Вид-во «Центр Європи»,
2000. – 221 с.: іл.

Тетяна Добко. Огляд довідкових видань з нумізматики
видавничого дому «Одигитрія»

Федір Турченко. Біобібліографія М. Міхновського

ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ

Другі Костомарівські читання (Олексій Ясь). Голод 1933 року. Полеміка на сторінках «Дзеркала тижня»
(Ігор Гирич)

 

Засновник і видавець
Видавництво «Смолоскип»
 

Державний реєстраційний номер
0250 від 26.07.1999

Заснований у 1996 році
Виходить чотири рази на рік

Паспорт видання – серія КВ, № 2033,
зареєстровано 16.06.1996 р.
Міністерством України у справах преси та інформації

Редакційна колегія 

Олена БАБКІНА, Тарас БАТЕНКО, Олег БІЛИЙ, Владислав Верстюк (головний редактор), Ігор ГИРИЧ (заступник головного редактора, відділ «Архів»), Володимир ГОРБАТЕНКО, Вілен ГОРСЬКИЙ, Валерій ДЕНИСЕНКО, Анатолій ЄРМОЛЕНКО, Віталій Заблоцький, Георгій КАСЬЯНОВ, Василь ЛІСОВИЙ, Володимир МЕЛЬНИК, Юрій Мельник (секретар), Юрій МИЦИК, Олег Проценко (відповідальний редактор, відділ «Політична філософія. Політичні науки»), Максим РОЗУМНИЙ, Сергій РЯБОВ, Віталій ЩЕРБАК, Наталя ЯКОВЕНКО, Валентин ЯКУШИК, Олексій Ясь (відділ «Історія ідей») 

Лариса Білик (літературний редактор),
Олена НУЖНА (макет і верстка),
Євген НУЖНИЙ (художнє оформлення)
 

Автори публікацій висловлюють свою власну думку, яка не обов’язково збігається з поглядами членів редколегії. За достовірність фактів, цитування творів та джерел відповідають автори публікацій.

Редколегія зберігає за собою право рецензувати, редагувати та скорочувати матеріали.

На обкладинці: фото Миколи Міхновського

ISBN 966-7332-13-6
Ó «Смолоскип», 2003

 

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.