Головна статті
Український самвидав, №1-2 (16-17), березень, 2006
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Всі сторінки
Новітні наукові дослідження" /> 

Новітні наукові дослідження

Подяка Музеєві-архіву українського самвидаву від кафедри історії Національного університету «Острозька академія»

Діяльність українських дисидентів 1960-х — 80-х років, які довгий час знаходились під пресом радянського режиму за відстоювання національних та людських прав, сьогодні, на жаль, на відміну від репресивних дій сталінського режиму 1930-х — 50-х років, все ще не стала в достатній мірі об’єктом широкого наукового дослідження. Ще менш дослідженою науковою проблемою є з’ясування форм та змісту допомоги українським дисидентам зарубіжними українськими і неукраїнськими організаціями та конкретними особами.

Очевидно, що актуальність даної теми визначається багатьма аспектами. По-перше, необхідністю ґрунтовного вивчення ролі та значення допомоги діяльності дисидентського руху в Україні із-за кордону. В цьому ж контексті дослідникам необхідно показати різноманітні аспекти, зокрема вплив допомоги з-за кордону на посилення діяльності дисидентів, на формування їхньої ідейної бази та застосування її на практиці. По-друге, дослідження закордонної допомоги українським дисидентам у другій половині 1960-80-х роках не розроблялося в зарубіжній та українській історіографії, тому узагальнюючих та спеціальних праць з цієї проблематики поки що не створено. Радує те, що молоді науковці нарешті цікавляться цією темою та починають вивчати взаємозв’язки українських діаспорних та закордонних організацій з підтримки дисидентського руху в Радянській Україні.

Однією з перших дослідниць, що нещодавно працювала в архівах видавництва «Смолоскип» та Музею-архіву українського самвидаву над темою «Діяльність українських діаспорних та закордонних організацій з підтримки дисидентського руху в УРСР у другій половині 1960-80- роках (етапи та періодизація)» стала Оксана Дмитрук, студентка Національного університету «Острозька академія», м. Остріг.

Метою її дослідження було з’ясувати конкретні форми та обставини закордонної допомоги українським дисидентам в другій половині 1960-80-х років різними українськими діаспорними та закордонними організаціями, а також визначити основні етапи цієї допомоги в 1960-80-х роках. На основі вже опублікованих та неопублікованих іще джерел, що включають звіти, листи, звернення, протоколи засідань різних закордонних діаспорних організацій, великої кількості періодичної літератури, зокрема матеріали, опубліковані на сторінках журналів «Смолоскип», «Український вісник», «Сучасність», «Визвольний шлях», «Нові дні», «Український історик» тощо, які зберігаються в Музеї-архіві українського самвидаву та в документаційному центрі при видавництві «Смолоскип», зроблено спробу провести періодизацію та масштаби закордонної допомоги дисидентського руху в УРСР у другій половині 60-х — 80-х роках.

В наступних числах бюлетеня можна буде ознайомитися з найважливішими фрагментами роботи Оксани Дмитрук.

Принагідно запрошуємо дослідників як з України, так і з-поза її меж до Музею-архіву українського самвидаву та документаційного центру при видавництві «Смолоскип» для досліджень на тему українського дисидентського руху та просимо поповнювати наші фонди матеріалами з цієї тематики, а також — за змоги — навіть виступити спонсором майбутніх наукових досліджень, чи, можливо, навіть відкриттів.

Українське незалежне видавництво «Смолоскип», Музей-архів українського самвидаву, Гуманітарний центр Василя Стуса презентують документальну фотовиставку

 Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.