Головна статті
Український Самвидав, № 1(3), вересень, 2002
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Всі сторінки
Під час відзначення 25-ої річниці від дня заснування Української Гельсінської Групи" />

Під час відзначення 25-ої річниці від дня заснування Української Гельсінської Групи

УГГ: документи та матеріали

У цьому виданні вперше в Україні публікуються документи і матеріали Української Гельсінкської Групи. В першому томі надруковано нарис історії правозахисного руху в Україні, інтерв’ю з головою Групи Миколою Руденком та біографічні відомості стосовно 43 членів Групи. В другому, третьому та четвертому томах зібрано документи Групи в хронологічному порядку.

У зв’язку з 25-ю річницею створення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод (далі Українська Гельсінкська Група або УГГ) Харківська правозахисна група взяла на себе нелегку працю видати збірку бодай найважливіших документів УГГ, оскільки формування правового суспільства та історичної свідомості громадян незалежної України немислиме без засвоєння й осмислення досвіду боротьби УГГ. Тільки маючи під рукою першоджерела, молоде покоління знатиме правдиву історію нашої боротьби за права людини і за право українського народу на незалежність.

До збірки входять основоположні документи Української Гельсінкської Групи, її меморандуми, інформаційні бюлетені, спільні та деякі індивідуальні заяви членів Групи, окремі документи, що характеризують як діяльність Групи в цілому, так і діяльність окремих її членів, факсиміле деяких документів, фотознімки та біоґрафічні довідки про всіх членів Групи. Додаються список джерел, список скорочень, покажчик імен.

Щоб чіткіше було видно динаміку діяльності Групи, документи подаються в хронологічному порядку.

З метою полегшити читачеві пошуки витоків і наслідків Гельсінкського правозахисного руху в Україні, включаються до видання Загальна декларація прав людини ООН від 10 грудня 1948 року, витяги з Прикінцевого акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), підписаного 1 серпня 1975 року в Гельсінкі та основоположні документи Української Гельсінкської Спілки, в яку Українська Гельсінкська Група трансформувалася 1988 року. Також вагомим допоміжним матеріалом для розуміння ролі УГГ є вступна стаття відомого дисидента і правозахисника Василя Овсієнка, де прослідковуються витоки правозахисного руху в Україні.

Наклад видання достатньо обмежений – всього 1 тисяча примірників, тому зручніше скористатися електронним виданням, яке розміщене в Інтернеті на сайті Харківської правозахисної групи http: //www.khpg.org.

Документи, що друкуються в книзі, зібрані з різних джерел: з архіву міжнародного товариства «Меморіал» і архіву СБУ, які надали копії з оригіналів декількох документів. Особлива роль по допомозі у збиранні матеріалів належить видавництву «Смолоскип» і його директору Осипу Зінкевичу, який надав для публікації факсиміле деяких документів УГГ і дозвіл скористатися книгами, що були видані «Смолоскипом» у США та Канаді в 1970–1980-х роках.

Слід зауважити, що видання підготовлене в межах міжнародного проекту «Час дисидента» польського центру «Karta», в якому Харківська правозахисна група репрезентує Україну і готує українську частину міжнародного біографічного словника дисидентів Центральної та Східної Європи і колишнього СРСР. Біографії членів УГГ, що друкуються в першому томі, підготовлені для Словника, який має вийти друком англійською, польською та російською мовами в 2002 р. Вони були написані російською мовою й перекладені українською Василем Овсієнком.

Видання матеріалів і документів УГГ не могло б здійснитися без сприяння спонсорів – Національного фонду підтримки демократії (США) та Міжнародного фонду «Відродження».Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.