Головна статті
Смолоскип України № 8 (168), серпень 2009
Захист ринку чи нова цензура: для українських видавців вигадали новий клопiт
Хроніка подій «Смолоскипа». Липень
Петро Вознюк. Метаморфози спротиву
Аліна Ціпокур. Наука письма
Петро Олещук. «Райхскомісаріат “Україна”»
Світлана Пиркало: «Правильна книга в потрібний момент може врятувати від екзистенційної кризи»
Галина Романенко. Тиша боротьби за себе
Олена Павлова. Ляльки-мотанки, панки, п’янки, вишиванки
Юля Сахно. Гендмейд на дозвіллі
Всі сторінки

Захист ринку чи нова цензура: для українських видавців вигадали новий клопiт

Нестор піратДержкомiтет Украiни з телебачення та радiомовлення (структура, що здiйснює урядову пiдтримку книговидання) спiльно з департаментом захис­ту iнтелектуальноi власностi Мiнiстерства освiти Украiни стали авторами iнiцiативи, що мала б оздоровити украiнський книговидавничий ринок, але на­то­мiсть, як це часто в нас буває, за­грожує стати для видав­цiв чер­говою проблемою. Йдеться про змiни до Закону Украiни про розповсюдження оптичних но­сiїв iнформацii (компакт-дискiв), що мають поширити його чин­ність ще й на друкованi видання.

Що це означає на практицi? Згiдно з цим законом у його новiй редакцii на кожну книжку, ле­галь­но видану в Українi, видав­ців зобов’яжуть клеїти спе­цiаль­ну голографiчну марку, – як це зараз бачимо на лiцен­­зiйних CD. Навiщо? У такий спосiб планують боротися з незаконними додруками, репринтами, з яких видавець не отримує прибутку, а держава, вiд­повiдно, податку. Так само марка, як вважають у мiнiстер­ських кабiне­тах, запобi­га­тиме надхо­дженню книжкової контрабанди з Росii, обсяг якої, як пiдо­зрю­ють, вимі­рюється мiльйо­нами доларiв. Ме­­та, як бачимо, добра. Та чи можна її у такий спосiб досягнути?

На це питання й намагалися знайти вiдповiдь представники бiльш як двадцяти видавництв, що зустрiлися з пред­став­ни­ками влади у стiнах Мiнi­стер­ства освiти 13 липня цього року.

Для видавцiв нововведення обiцяє бiльше клопотiв, нiж вигод. По-перше, навряд чи такi заходи припинять потiк неле­галь­них видань, адже невдачу спостерiгаємо й у справi продажу дискiв. Один із урядовцiв заявив був, що жодний диск в Украiнi без голографiчної марки не продається, але йому дружно не повiрили.

По-друге, в жоднiй iншiй країнi (подейкують, що крiм Молдови) марки на книжки не клеять, а отже, використовують iншi способи захисту. Вiдтак представники видавництва «Либiдь» порадили чиновникам спершу ви­вчити закордонний досвiд, а вже потiм експериментувати з україн­ським ринком. Присутнi пораду зустрiли схвально.

Бо ж для видавцiв, окрiм органiзацiйних перестановок, нововведення передусім означатиме подорожчання продукцii: марка поки що коштує 17 коп., а щоб наклеїти її вручну на кожний примiрник, друкарня запросить ще 35-40 коп. Подорожчання невелике, але стосуватиметься всiх видань, що, звiсно ж, ляже на плечi покупця, який до книжки й так не надто рветься.

Найбiльше ж обурила при­сут­нiх процедура отримання самого дозволу розмiщувати марки на виданнях: такий дозвiл дає СБУ, установа, з якою вiдтак доведеться, у тiй чи iншiй формi, узгоджувати видавничi плани та навiть, як це вже запроваджено у сферi видання дискiв, особи тих, хто безпосередньо матиме доступ до марок. Такий виверт означатиме додатковий контроль вiдповiдних органiв за всiєю сферою книговидання, що навряд чи можна вважати жестом лiбе­ральним. Видавцi законо­мiр­­но запитували: а чи не створюємо ми собi в такий спосiб додаткового цензурного бар’єру? Адже вiдповiдних дозволiв можна з тих чи iнших причин не дати!

Отож, безперечно позитивним було рiшення заступника мiнiстра освiти України Максима Стрiхи запросити видавцiв на круглий стiл із відповідного питання i дати їм слово в обго­вореннi проекту закону. Представники видавництв, звiсно ж, висловились проти нововведення. Хоча проблема нелегальних додрукiв залишається. Профiль­ний держкомiтет обiцяв запропонувати новi способи її вирi­шен­ня – сподiватимемося, вони будуть бiльш вдалими. А пропо­но­ваний проект змiни закону поки що щасливо вiдправився до мi­нi­­стерської шухляди. Краще б вiн там i залишився назавжди.Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.