Головна статті
Смолоскип України №8(133), серпень 2006
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Всі сторінки
Нові видання „Смолоскипа" />

Нові видання „Смолоскипа”  

Українці: світова нація перед викликами ХХІ сто­ліття. Збірка статей конференції. – К.: Смо­лоскип, 2006. – 406 с.

У збірці опубліковано статті учас­ників нау­ково-прак­тичної кон­ференції «Українці: світова нація перед викликами XXI сто­­літ­тя», яка від­булася 20–21 січня 2005 р. (м. Київ).

Її орга­ні­затори – Українська Всесвітня Коорди­наційна Рада, Національний Інститут страте­гічних досліджень при Пре­зидентові України та Інститут україно­знавства МОН України.

Для науковців, політологів, жур­налістів, студентів та всіх, кого цікавлять питання україно­знавства, а також історії й куль­ту­ри української діаспори.

 

 Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.