Головна статті
Смолоскип України №7(96), липень 2003
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Всі сторінки
Нові видання „Смолоскипу”" />

Нові видання „Смолоскипу”

Листування В. Липинського /
Редактори Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. – Т. 1. К.: Смолоскип, 2003. – 960 с. – («Архів»).

Нещодавно Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського (США) видав у в-ві «Смолоскип» видало довгоочікуваний в колах науковців том повного зібрання творів одного з найбільших українських політичних мислителів XX ст., ідеолога українського консерватизму і засновника державницької школи історіографії Вячеслава Липинського. Це перший том
епістолярної спадщини Вячеслава Казимировича, до якого увійшло листування до різних кореспондентів (всього 559 листів).

Книга – майже на 1000 сторінок, своєрідна біблія липинськознавства, крім текстів листів до О. Барвінського, В. Габсбурга, Б. Грінченка,
М. Грушевського, В. Доманицького, Д. Донцова, Д. Дорошенка,
С. Єфремова, А. Жука (усього 64 кореспонденти), у книзі уміщено чотири передмови, в яких зроблена спроба аналізу джерельної бази друкованих листів, археографічний вступ, а також коментар, на який припадає близько 200 сторінок тексту. Листи дають новий раніше маловідомий матеріал щодо думок В. Липинського про ключові проблеми національно-визвольного руху в Україні на початку ХХ століття, проблеми державотворення та суспільно-політичного життя.

У пошуку театру. Антологія молодої драматургії. К.: Смолоскип, 2003. – 546 с.

До другої драматургічної антології «У пошуку театру» увійшли 16 п’єс як молодих авторів, так і тих, що мають чималий літературний доробок. Серед відібраних на конкурсі є такі п’єси, які вже мали сценічне втілення, і такі, що лише чекають на нього.

Антологія не складає єдиної мистецької течії. Вона презентує розмаїття пошуків молодих українських драматургів. Стилістичний і жанровий діапазон запропонованих творів доволі широкий – від історичної трагедії до студентського капусника, від соціальної комедії до драми абсурду, від п’єси-притчі до дитячої казки. Молоді драматурги шукають новий театр і пропонують власні вектори пошуку...

Українське дошкілля: Збірка для читання і розповідання дітям старшого і молодшого шкільного віку /
Упоряд. Н. і О. Зінкевичі; Передм. А. Погрібного. К.: Смолоскип, 2003. – 558 с. Друге видання.

Дане видання належить до виховної літератури для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Воно розраховане на вихователів дитячих садків, вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів та батьків. Основна увага в збірці звертається на релігійні й національні свята українського народу. Тут широко представлені твори про українську історію, подані біографічні портрети найяскравіших українських політичних діячів, мислителів і письменників. Рекомендуються твори для заучування дітьми, читання та розповідання їм дорослими у викладі, адаптованому до вікових особливостей дитячого сприймання.

Збірку рекомендовано Міністерством освіти і науки України як збірка для читання і розповідання дітям старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.