Бадзьо Юрій. Влада-опозиція-держава в Україні сьогодні. Думки проти течії / Передмова Осипа Зінкевича. – К.: Смолоскип, 1994. – 30 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

До збірки “Національна ідея і національне питання” увійшли статті та виступи, в яких робиться спроба глибинного аналізу буття українського суспільства після здобуття державної незалежності. У центрі уваги, за висловом самого автора, визначальна сфера нашого життя — національна.

Запропоновані читачам матеріали е зразком сучасної інтелектуальної публіцистики, написаної з патріотичних позицій і водночас просякнутої критичними наставленнями. Збірник буде цікавим всім, хто спостерігає за розвитком сучасної політичної думки і суспільних процесів в Україні.

Відповідальний за випуск О. Проценко

Верстка Б. Патриляка

© Бадзьо Ю., 2000

© “Смолоскип”, 2000


ІДИ ТУЛИ НЕ ЗНАЮ КУДИ... 

Ця “управлінська” формула з української казки якнайточніше характеризує політико-ідеологічний та суспільно-психологічний стан сьогоднішньої України, навіть більше — весь наш історичний процес з часу відновлення країною в 1991 році своєї державної незалежності. Його визначальні поняття й логічні опозиції — “демократія” і “свобода”, “народ” і “держава”, “народ” і “нація”, “держава” і “влада”, “права людини” і “суверенітет нації”, “націоналізм” і “патріотизм”, “революція” і “реформи” тощо — не конкретизовані достатньо не тільки в масовому сприйнятті, айв ідеологічних уявленнях політиків. Економіка пережила й переживає не просто реформи (зміни, нововведення в рамках суспільного ладу) — у ній відбувся справжній революційний переворот: тотально . одержавлена, вона за нечувано короткий час стала по суті тотально приватною, адже й почикрижений бездумно державний сектор опинився фактично в приватних руках політичної та господарської бюрократії, зробився джерелом її нечесного збагачення. Проте в свідомості “демократичної” громадськості панує голослівна декларація про те, що економічні реформи начебто й не починалися.

На всіх щаблях—економічному, політичному, культурному, психологічному — суспільство роздирають глибокі суперечності, у т.ч. й антагоністичні (непримиренні).

...

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.