Голобуцький Олексій, Кулик Віталій. Український політичний рух на Наддніпрянщині кінця ХІХ –  початку ХХ століття. Дослідження. – К.: Смолоскип, 1996. –  144 с. ТИРАЖ ЗАКІНЧИВСЯ.

Дослідження молодих політологів та істориків Олексія Голобуцького й Віталія Кулика окреслює головні напрями й тенденції українського політичного руху на Наддніпрянщині до 1917 p., характеризує діяльність багатьох легальних і нелегальних партій і організацій (РУП, УСП, УНП, УПСР та ін.).

Редактор Лариса Білик

Відповідальний за випуск Андрій Кокотюха

Набір і верстка Костянтина Артьомова

© Голобуцький О., Кулик В., 1996

© Видавництво “Смолоскип”, 1996

 


 

ВСТУП 

Головною метою цієї книжки є ознайомлення читача з політичним рухом українства наприкінці XIX ст. - на початку XX ст. на Наддніпрянщині. Нами розглядається, головно, період від виникнення перших політичних груп і партій, що сповідували модернові, як на той час, ідеології: лібералізм, соціалізм, націоналізм, революційний соціалізм та ін. - і до 1917 p.

Працюючи декілька років в архівах України, ми намагалися зібрати якомога більше матеріалу з цієї теми, але в книжці пропонуємо лише найбільш цікаві, з нашої точки зору, події та факти.

Бібліографія того часу надає нам дуже обмежену інформацію з приводу діяльності політичних партій. Найбільший масив інформації маємо про легальні партії, що видавали свої друковані органи. Про нелегальні ж організації та партії маємо обмежену інформацію, головним чином, з поліцейських архівів, які мають масу недоліків: неточність, перебільшення впливу та чисельності тієї чи іншої партії і, навпаки, применшення їх тощо.

Після революції у радянській Україні цією тематикою займались О. Гермайзе та М. Яворський, але це були, головно, нариси з історії соціалістичних партій. В еміграції деякі діячі українського руху видали спогади про даний період - це, зокрема, А. Животко, Є. Чикаленко, М. Шаповал та ін.

В радянській історичній науці ця тема була пов'язана виключно з революцією 1905 p., і якщо виходили окремі нариси з цієї теми, то теж головно про соціалістичний український рух.

...

Тільки зареєстровані користувачі можуть залишати коментарі.